Africana là đất nền được sản xuất với hình ảnh màu đất đỏ của Châu Phi. Do tính chất của hạt đất, hình dạng hạt còn nguyên vẹn trong thời gian dài và nó cũng làm giảm độ pH của nước. Số lượng các chất hữu cơ không cao như của Amazonia nên phù hợp với những người chơi thích trồng cây sinh trưởng chậm.