Thông tin về sản phẩm: Aqua for top soil - Trọng lượng 500g - 1kg dùng cho 8 lít nước bể - phân nền Bon Bon mới, thích hợp hầu hết các loại cây thủy sinh dưới nước – Hãng sản xuất: Thủy Mộc – Thể tích: 0.5 lít