MARFIED CONTRO SOIL EXTRA FINE BLACK là nền cao cấp của Nhật Bản, giúp tái tạo môi trường tốt nhất cho những sinh vật, cây trồng yêu cầu môi trường nước mềm và có tính acid. Marfied ControSoil được làm hoàn toàn từ đất tự nhiên, giúp giữ pH dưới mức 7.0 và giảm độ cứng tổng… do đó không chỉ phù hợp với các loại cá nhiệt đói, mà cả các loại tôm, tép màu, tép ong… đều thích nghi dễ dàng. Ngoài ra, Marfied ControSoil không tiết ra nhiều NH3 trong giai đoạn đầu khi chạy cycle hồ, do đó dễ dàng tránh được “hội chứng hồ mới” (biểu hiện tảo nâu, tảo xanh bám kính…) *Thông số kỹ thuật: - pH: 5.9 - 6.6 - Kích thước hạt: 1mm *Lưu ý: - Nếu setup bể thủy sinh có thể kết hợp với cốt nền Marfied Tropical Base để cây đầy đủ dinh dưỡng và tăng trưởng mạnh. - Không nên mix chung với các loại nền khác để tránh gây tăng pH hoặc gH. - ControSoil làm hoàn toàn từ tự nhiên nên có thể lẫn một số mảnh gỗ nhỏ.