Mô tả sản phẩm Đánh giá PHÂN NHÉT BỔ SUNG DINH DƯỠNG ADA BOTTOM PLUS là dạng dinh dưỡng rắn dễ sử dụng cho hệ thống nền và sự phát triển của cây thủy sinh. Một số loại cây đặc biệt như trầu, tiêu thảo, trân châu... cần nhiều hơn dinh dưỡng từ lớp nền. ADA Bottom Plus là sản phẩm kế thừa của ADA Multi Bottom và Iron Bottom, tăng cường thêm dinh dưỡng nitrogen (N) và iron (Fe), những chất này thường thiếu hụt trong lớp nền thủy sinh hoặc sau một thời gian dài sử dụng. Đối với bể có sử dụng cốt nền Power Sand và phủ nền ADA Amazonia, khuyến khích chỉ sử dụng ADA Bottom Plus sau khoảng nửa năm đến 1 năm để bổ sung dinh dưỡng cho lớp nền. Thông số kỹ thuật: * Số lượng thanh: 25. Hướng dẫn sử dụng: * Dùng 1 thanh ADA Bottom Plus cho mỗi khu vực đường kính 15 cm (hồ chuẩn 60 cm sẽ dùng 8 thanh). * Đè nhẹ phân nhét xuống sâu nhất có thể, sao cho thanh ADA Bottom Plus chìm hẳn dưới lớp nền. * Dinh dưỡng có hiệu quả trong 2 ~ 3 tháng. Tiếp tục bổ sung tùy vào tình trạng phát triển của cây. Lưu ý: * Không nên cắt ngắn thanh Bottom Plus, sẽ khiến sản phẩm mau rã và giảm hiệu quả.