PHÂN NƯỚC NUÔI DƯỠNG CÂY THỦY MỘC FERTILIZER LIQUID 2 thường dùng cho giai đoạn sau, cung cấp dinh dưỡng giúp cây ra rễ ổn định, kích thích cây phát triển chồi non và tăng màu màu sắc. Hướng dẫn sử dụng: * Dùng 1 pump cho mỗi 50 lít nước hồ, định kỳ 3 ngày dùng 1 lần. Lưu ý: * TM Fertilizer Liquid 2 nên dùng cách Carbon Liquid khoảng 8 giờ. #shrimphome #phukienthuysinh #thuysinh #tepkieng #bancan #cacanh #liquid2 #fertilizerliquid2 #fertilizer #thuymoc #thủymộc #phannuocthuymoc #phânnướcthủymộc