Kết hợp với máy sủi tạo ra dòng khí mịn, giúp bể cá giàu khí oxi, tạo điều kiện tốt nhất cho cá phát triển. #cácanh #phukiencacanh #cábaymau