Quạt DIY Fan 9x9cm  12V 0.3A  chân mica gác thành hồ kính 5 li,8li,10li,12li Adapter DVE loại tốt 12V-1A dây dài 1m5 có đầu chống  nhiễu . Giá 100k/ Bộ