Rêu mini taiwan Kích thướt khoãng 10x10 cm Rêu mini taiwan khá dễ trồng cho thể dán trên lũa đá bonsai trong hồ cá Nhiệt độ : 18 - 27 Có thể phát triển trong hồ không có CO2 và phát triển mạnh trong hồ có CO2 Ánh sáng trung bình