- TL : 500g - Công cụ không thể thiếu trong việc gắn lũa bonsai , che dấu lấp kín các viết lỗ trên gỗ . - Mùn cưa đc dùng để giúp đất tơi xốp, ổn định nhiệt, cung cấp dinh dưỡng cho cây thông qua sự biến đổi của vi sinh vật. Dùng mùn ...