????Sạn Suối tự nhiên!! ????100% tinh chất từ thiên nhiên ????Lấy từ dòng suối có độ cao hàng nghìn M so với mực nước biển ????Được chắt lọc tinh tuý qua hàng nghìn năm ????Không chất bảo quản ????Không hoá chất phẩm mầu ????Không chất tạo nạc! ????Mang về rửa phát dùng luôn! ????Dạng mịn và dạng hạt tuỳ theo mục đích sử dụng!