+ Sứ lọc là loại vật liệu lọc rất quan trọng không thể thiếu trong hầu hết cá bể lọc cá nó có nhiều lỗ nhỏ li ti là nơi vi sinh vật cư chú và phân hủy các chất thải sũng như các chất hưu cơ từ thức ăn thừa của cá. + Tăng cường trao đổi chất, loại bỏ các kim loại nặng chứa trong nước. + Phân giải các chất mùn hữu cơ, loại bỏ các chất khí độc như amoniac , các muối NH4+ + Bổ sung vi lượng và các khoáng chất cần thiết cho bể cá. + Kiểm soát sự phát triển của tảo trong bể cá. * HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Rửa sứ lọc và cho vào hộp lọc cùng các loại vật liệu lọc khác. Sau khoảng 6 tháng trên bề mặt sứ quá bẩn thì nên thay thế.