Sứ thanh Hoa Mai có hàng triệu lỗ li ti nhỏ cho vi sinh cư ngụ phân hủy các chất hữu cơ : - Tăng cường trao đổi chất vả loại bỏ các chất độc hại - Loại bỏ kim loại nặng - Phân hủy mùn hữu cơ do cá thải ra - Bổ sung khoáng cho nước - Hạn chế sự phát triển của tảo và rêu có hại trong nước