TETRA NHẬT DIỆT NẤM CÁ 32k/1 gói / 5gr 1 hộp gồm 20 gói . Công dụng : 1 . Diệt nấm cá . 2. Dưỡng cá khoẻ không bị sốc nước mỗi lần thay nước. 3. Cá không tress khi thay đổi môi trường 1 gói dùng cho 500l nước