Thuốc khử nước mới: + Cho cá không bị sốc nước và bảo vệ da cá luôn đẹp mắt. + Với mỗi 50 lít nước mới thay, cho vào 5ml thuốc. + Để xa tầm tay trẻ em. #NuocKhuMui #DanhChoHoCa #DanhChoBeCa #PhuKienChoCa #LuxuBuShop