Set Hồ Biotope Set Hồ Bán Cạn Cần ít dinh dưỡng, ánh sáng Sống ở điều kiện khắc nghiệt , thích hợp mọi khí hậu , nguồn nước trừ nước sôi ????