Túi đóng cá chuyên dụng Dùng để đóng cá đi xa , túi có độ dài thêm phần oxi cho cá dễ thở. Có 4 size 8x31 11x35 15c50 20x60 30x60 55k 1kg Số lượng vui lòng liên hệ 0918888716 195/17 Bình Thới P9 Q11