- Là túi dùng để đựng vật liệu lọc, giúp sắp xếp vật liệu một cách dễ dàng và gọn ghẽ nhất - Dễ dàng vệ sinh lọc và vật liệu lọc: bạn chỉ cần nhất ra và xịt, không còn cảnh phải ngồi lượm nhặt * Túi có các loại kích thước sau: + Loại 15x20cm + Loại 20x30cm + Loại 30x40cm #túi_lưới #túi_đựng_vll #vật_liệu_lọc