Van - co nối - co chia ống oxy có 4 loại như trên hình Nối thẳng: 1k/cái Ngã ba: 1k/cái Van khóa chữ T: 3k/cái Van khóa đứng: 3k/cái giá bê dưới mình phân loại theo số trên hình để dễ chọn sp nhé khách