VAN INOX KHÓA CHIA KHÍ OXY được cấu tạo bằng inox 304 không gỉ, giúp kiểm soát và điều chỉnh lưu lượng khí oxy một cách dễ dàng, tinh chỉnh theo nhu cầu sử dụng. Thông số kỹ thuật: * Van inox khóa chia khí oxy dùng cho ống dây phi 4 ~ 6 mm. Hướng dẫn sử dụng: * Nếu cần ráp nối tiếp, có thể tháo đầu bịt nhựa đen để tiếp tục dẫn truyền khí oxy đến các nơi khác. #Shrimphome #hồcátép #hồthủysinh #sethồ #phukienthuysinh #thuysinh #tepkieng #vanđiềuchỉnhkhíoxy #tănggiảmkhíoxyco2 #vankhoá #vankhóakhí #vaninoxkhóakhíoxy #vanoxy #vanchiakhíoxy #vanchia2 #vanchia3