Dùng để điều chỉnh lượng oxy hợp lí cho hồ cá Dùng cho tất cả loại bể cá : Guppy, Betta, Thủy sinh, và nhiều loại cá khác. Dùng cho bộ ấp artermiaDùng để điều chỉnh lượng oxy hợp lí cho hồ cá Dùng cho tất cả loại bể cá : Guppy, Betta, Thủy sinh, và nhiều loại cá khác. Dùng cho bộ ấp artermia