Viên CO2 nén cung cấp khí cho cây thở trong hồ thủy sinh CO2 là khí cần thiết cho cây phát triển. Thiếu Co2 cây sẽ sinh trưởng chậm chạm, thiếu sức sống. Khi cây hấp thụ Co2 sẽ nhả ra khí O2 giúp cho các sinh vật trong hồ thở. Cách dùng: Cho trực tiếp vào hồ. Chỉ cần sử dụng 1 viên. Mỗi 1 viên có tác dụng trong 24h. SP có 02 loại: Hiệu HEJI (hộp dẹp) và SunSun (hộp cao). Tất cả các loại đều có 60 viên/hộp Lưu ý: Đây là Co2 viên nén nên tan rất lâu trong nước, thời gian tan từ 10-30 phút và có tác dụng trong vòng 24h. #Đồ_Chơi_Thủy_Sinh, #Phụ_Kiện_Thủy_Sinh, #Lọc_Thủy_Sinh, #ISTA, #Sunsun, #HBL_802, #HBL_803, #Đèn_Thủy_Sinh, #Kéo, #CO2, #Van_Điện, #Thức_Ăn_Cá, #Hồ_Thủy_Sinh, #Keo_Dán_Rêu, #In_Out, #Sobo, #chà-kính-SB-6, #Lọc-thác