CHI TIẾT SẢN PHẨM Công dụng : nối ống thổi oxy chia thành nhiều nhánh nhỏ để sử dụng được nhiều hồ. Có các loại nhánh : 4,6,8,10 #Phukienbeca #voichiaong #Cacanh