# Vòng cho cá ăn -Chất liệu: Nhựa -Kích thước: + Vuông: 10x10cm + Tròn: F8.6cm -> Giá siêu hot: + Vuông mỏng.............25k + Vuông dày.................35k + Tròn mỏng.................20k + Tròn dày.....................30k