CÔNG DỤNG: - Vợt nano siêu nhỏ, lưới vợt siêu mịn - Dùng artemia; vợt tép mà không vướng cây, ảnh hưởng đến bố cục PHÂN LOẠI: vợt gồm 2 size + Size nhỏ - ô vợt 8cm, dài 32cm + Size trung - ô vợt 10cm, dài 35cm