???? Bộ Máng Và Máy Bơm Lọc Nước Hồ Cá RS-088A RS-188A RS-288A RS-388A ???? ???? Bộ sản phẩm bao gồm: máy bơm, bộ máng lọc. ???? Chỉ số kĩ thuật: ???? Máy RS-088A: ✅ Công suất: 10W. ✅ Lưu lượng nước: 650L/H. ✅ Đẩy cao: 0.7m. ✅ Kích thước: 28x8.5x6.5 (DxRxC). ???? Máy RS-188A: ✅ Công suất: 12W. ✅ Lưu lượng nước: 800L/H. ✅ Đẩy cao: 0.8m. ✅ Kích thước: 25x8.5x7.5 (DxRxC). ???? Máy RS-288A: ✅ Công suất: 15W. ✅ Lưu lượng nước: 1200L/H. ✅ Đẩy cao: 1m. ✅ Kích thước: 29.5x9.5x8 (DxRxC). ???? Máy RS-388A: ✅ Công suất: 25W. ✅ Lưu lượng nước: 1750L/H. ✅ Đẩy cao: 1.2m. ✅ Kích thước: 31x9.5x8 (DxRxC). ❗ Lưu ý: do máy dùng nguồn điện 220V-240V, nên rút điện trước khi tiếp xúc với nước trong hồ cá.