Chân gác đèn thuỷ sinh .. Được thiết kế bằng mika dày 5 ly chắc chắn , và nhiều nấc giúp chúng ta có thể tăng giảm cao thấp theo ý muốn.. chân sử dụng cho tấc cả các loại đèn thuỷ sinh và gắn cho các thành hồ từ 5-12 ly ..