Combo 10 loại Cây thủy sinh dễ trồng - 10 loại cây thủy sinh cắt cắm- 1 Khóm dương sỉ - 1 khóm lưỡi mác - 1 khóm cây thủy cúc - 1 giỏ Thanh hoàng thái dương - 1 Khóm liễu xanh - 1 Khóm cây hồng xoăn - 1 khóm lá táo đỏ - 1 khóm hồng ba tiêu -1 khóm cây sen dù -1 khóm huyết tâm lan -1 khóm đại hồng diệp >>>>> Link chọn mua các loại cây cắt cắm : https://shopee.vn/product/40049797/3410526565/