Đèn led máng hồ cá và hồ thủy sinh. ++ 2 hàng đèn bóng trắng xanh. ++ Có kèm 2 chân đèn gác lên thành hồ. Hồ loại thường kính dày không kẹp lên thành được, có thể kéo dài chân hoặc đặt thẳng lên hồ (như hình) ++ Có nhiều kích cỡ #ĐÈNLEDP300 140K 14 BÓNG LED- 7W - 21CM ( kéo dài thêm đc 35cm) #ĐènhồcáP400 160k 30bóng-15w-35cm (kéo dài đc 50cm) #ĐènhồcáP500 180k 36 bóng-18w-45cm (kéo dài được 60cm) #đènthủysinh #đènled #đènledhồcá #đènledthủysinh #đènhồcá #đènledmáng #đènmángledhồcá #đènledmánghồcá