KỆ GỖ THỦY SINH MINI LED.USB.5W Các chủng loại Đế 18.5x17cm - thích hợp bể Nano 15x15x20cm Đế 23.5x22cm - thích hợp bể Nano 20x20x20cm