Máng Led 3 Hàng Quanlong , ánh sáng màu Trắng . Phiên bảng xuất khẩu Châu Âu . 20-30cm : 109k . 30-40cm : 129k . 40-50cm : 149k . 50-60cm : 179k . 60-70cm : 189k . 80-90cm : 209k . 100-110cm : 249k .