Hàng về anh em ơi... full inox 316 , ren 12.5 Co 8mm 70k Co 10mm 80k Co 12mm 120k Co 16mm 160k Thẳng 8mm 50k Thẳng 10mm 60k https://shopee.vn/taphoathuysinh/5811017871