:fish: Lọc Sủi Vi Sinh XY-180, XY-280, XY-380 Cho Hồ Cá Cảnh :fish: :point_right: Thông số kỹ thuật: :white_check_mark: XY-180: Chiều cao có ống nhựa 15.5cm, đường kính 7.5, chiều cao bông lọc 6.3cm. :white_check_mark: XY-280: Chiều cao có ống nhựa 16cm, đường kính 12, chiều cao bông lọc 6.5cm. :white_check_mark: XY-380: Chiều cao có ống nhựa 20cm, đường kính 12, chiều cao bông lọc 11cm. :point_right: Công dụng: dùng để lọc nước hồ cá, giúp nước trong, sạch sẽ, bổ sung oxy cho hồ cá. :point_right: Nguyên tắc hoạt động: Hoạt động dựa trên nguyên lý nâng lên của khí (Air-lift). Từ máy sủi khí, khí sẽ được đẩy lên mặt nước và kéo theo nước chảy qua mút. #LocViSinh #LocSuiViSinh #LocBio