Đặc điểm Chi Tiết Phân nền trồng cây GEX xanh – GEX WATER PLANT SAND: – Hạt phân có màu nâu đen. – Phân nền GEX xanh giàu chất dinh dưỡng giúp cây phát triển tốt. – Phân nền GEX xanh thích hợp cho tất cả các loại cây thủy sinh và cá. – Phân nền GEX xanh ổn định độ PH trong nước. – Phân nền GEX xanh không bị vỡ , nát hạt và ngã màu nước khi sử dụng. – Thời gian làm trong nước nhanh ( độ khoảng 1 – 3 giờ sau khi setup hồ ). – Phân nền GEX xanh có bổ sung Phosphate , Sulfate giúp rễ cây phát triển khỏe mạnh. – Phân nền GEX xanh không cần rửa trước khi sử dụng. – Số lượng phân sử dụng : 1 kg = hồ 8 lít . – Kích cở hạt : 2 – 4 mm , – PH ổn định trong mức: 6,5 – 6,7