Kết hợp với máy sủi tạo ra dòng khí mịn, giúp bể cá giàu khí oxi, tạo điều kiện tốt nhất cho cá phát triển Địa chỉ: Số 39 ngõ 80/14 Hoa Lâm Long Biên Hn ĐT: 0985956858 #camungstore #dausuioxi #quasuioxi #maysuioxi #maysuikhi. #cácanh #phukiencacanh #cábaymau