Không khí làm hồ bán cạn hoặc trang trí sân vườn Liên hệ 0898879223 Website www.bancanvietnam.com Sĩ ib giá yêu thương #caykhongkhi #caybancan #bancanvietnam #bancansaigon