Dendrobium jenkinsii (Hoàng thảo vảy rắn) Giá 20k/khay 18*18cm (hàng ko kèm cai rổ) Liên hệ 0898879223 Website www.bancanvietnam.com #bancanvietnam #caybancan #lanrung