Chất liệu gốm không gây hư hại cho nguồn nước. tạo nơi trú ẩn cho động vật thủy sinh. thiết kế độc đáo, phù hợp với nhiều kích cỡ bể khác nhau. #phụkiencacanh #bểtom #xương #đầulâu