Vỏ thông hiện nay đã được coi là giá thể trồng lan hoàn hảo nhất. Thông thường, để trồng lan người ra sẽ chọn vỏ cây thông 2 lá. Tuy nhiên, bạn cũng hoàn toàn có thể lựa chọn vỏ cây thông 3 lá đều được. Một số thử nghiệm sử dụng vỏ cây thông 2 lá để trống một số loại lan như: Cẩm báo, đùi gà, thủy tiên... đã cho thấy những cây lan đó sinh trưởng rất mạnh, cây phát triển tốt. Liên hệ 0898879223 Website www.bancanvietnam.com